Vacatures

Stichting ORF is op zoek naar een

enthousiaste deelnemer die zou willen toetreden tot het Bestuur van de Stichting

Als Bestuur streven wij er naar om zoveel mogelijk deelnemers vertegenwoordigd te laten zijn die werkzaam zijn bij de afzonderlijke toegelaten Vopak ondernemingen.
Het Fonds stelt zich ten doel het verstrekken van geldelijke uitkeringen aan de Deelnemers in geval van ziekte of ongeval van de Deelnemer of hun gezinsleden en uw Vopak ervaring en bijdrage als Bestuurslid is daarbij van belang.
Het bestuur vergadert ten minste driemaal per jaar en is belast met het besturen van de zaken (w.o. beoordelen van declaraties, voeren van een administratie) van het Fonds.

Voor meer informatie of inlichtingen over deze onbezoldigde functie kunt U zich wenden tot de voorzitter of via info@stichtingorf.nl