Stichting ORF

De Stichting ORF wordt vertegenwoordigd en bestuurd door het bestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoals omschreven in de statuten en reglementen zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt ook zorg voor het financiële beheer. Het bestuur wordt op basis van vrijwilligheid gevormd, de bestuursleden zijn dus niet in loondienst van de stichting ORF.

 

bestuur

  René Wiezer

  voorzitter

  Als Voorzitter zet ik mij al een aantal jaren met veel plezier in voor de doelstellingen van onze Stichting. Ik streef naar een professionele bestuurlijke aanpak, zodat het voortbestaan van de Stichting gegarandeerd blijft.

    Patrick de Vetter

    vice voorzitter

    Mijn bestuursactiviteiten binnen het ORF liggen in het verlengde van mijn dagelijkse werkzaamheden als Insurance Manager bij Koninklijke Vopak. Ik streef ernaar vanuit deze invalshoek een positieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het ORF.

      Dana Vuijk

      secretaris

      Deelname aan het bestuur van het ORF is een logische stap voor mij. Risico’s, verzekeringen, compensatie, benefit vraagstukken en samenwerken met collega’s voor het beste resultaat voor onze leden zijn activiteiten waar ik ervaring mee heb en wat ik ook graag doe in het verlengde van mijn huidige functie.

        Cor de Graaf

        2e secretaris

        Het ORF staat voor mij voor een financieel steuntje bij extra opgelopen kosten door medische oorzaken. Ik wil graag ook vanuit onze Zeeuwse Terminal bestuurlijk betrokken zijn binnen het ORF bestuur. Als bestuurslid zal ik de ingediende declaraties beoordelen en doorzetten.

          Ton van der Mark

          penningmeester

          Als bestuurslid van het ORF ben ik betrokken bij de algemene zaken van het ORF waarbij ik ook de rol van Penningmeester op mij heb genomen.

            Frans Hens

            bestuurslid

            De overheid wenst zich steeds meer terug te trekken uit het publieke domein. Hierdoor worden steeds meer gezondheidszaken en -verrichtingen niet meer vergoed. Het is belangrijk dat het ORF er is om op terug te vallen. Ik lever graag een bijdrage om daar waar mogelijk ondersteuning te bieden aan onze leden.

              Vincent de Koning

              bestuurslid - website

              Via de COR ben ik in 2012 als lid van de raad van toezicht met het bestuur van ORF in contact gekomen. Na mijn COR periode ben ik toegetreden als bestuurslid en mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en advies van de ORF.​ Ik zie het ORF als toegevoegde waarde voor elke Vopak collega en zet mij graag in voor dit mooie initiatief.

                

               raad van toezicht

               De Raad van Toezicht wordt gevormd door Geert Jan Bruinsma, Mathilde de Winter en Andre Westdijk, allen werkzaam bij Vopak.

                Geert Jan Bruinsma

                Het ORF is een voorbeeld van het sociale gezicht van Vopak en solidariteit tussen collega’s. Als vertegenwoordiger vanuit de COR wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het ORF om onze collega’s te steunen in moeilijke prive en medische omstandigheden. Het ORF levert hiermee ook een bijdrage aan Vopak als geheel, collega’s kunnen hopelijk weer eerder terugkeren op de werkvloer.

                  Mathilde de Winter

                  Al enige jaren ben ik betrokken bij het ORF van Vopak door mijn rol in de Raad van Toezicht en heb ik de stichting mooie stappen zien zetten in professionele groei. Ik ben van mening dat het ORF een goede aanvulling biedt op het mooie arbeidsvoorwaardenpakket van Vopak

                    André Westdijk

                    Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een instituut binnen Vopak wat de belichaming is van de saamhorigheid en sociaal verbondenheid van alle collega’s, zonder aanzien des persoon.