Veel gestelde vragen

U kunt zich op deze site via de knop “Lid worden” aanmelden als deelnemer. Zodra uw aanmelding bij ons binnen is wordt deze door het bestuur in behandeling genomen. U ontvangt zo snel mogelijk bericht of u bent toegelaten.

Bestaande leden kunnen zich via deze pagina registreren.

U kunt via deze pagina een nieuw wachtwoord opvragen.

U kunt via Mijn ORF veilig online uw declaratie indienen.

LET OP:

Dit heeft u nodig om het declaratie formulier in te vullen:

  • Uw persoonlijke inlogcode
  • Uw originele nota’s in digitale vorm (foto of pdf bestand)
  • Het bewijs van toezegging/afwijzing van uw zorgverzekeraar in digitale vorm (foto of pdf bestand)

Zonder bewijs van toezegging of afwijzing van uw zorgverzekeraar kunt u geen declaratie indienen. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

U kunt een foto van uw nota’s maken of de nota’s scannen. Daarna kunt u de bestanden via het declaratie formulier in het inlogdeel van deze site uploaden en toevoegen aan uw declaratie. Ga hiervoor naar Ga hiervoor naar “Mijn ORF”.

U kunt het overzicht vergoedingen inzien via het inlogdeel op deze site. Ga hiervoor naar Stichting ORF en klik in het menu aan de linker kant van de pagina op “Vergoedingenoverzicht”.
LET OP: Deze knop staat er alleen als u ingelogd bent.

Indien u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor contact op met uw bank.

U kunt uw lidmaatschap bij de Stichting ORF jaarlijks tenminste 2 maanden vóór het einde van het kalenderjaar (bij voorkeur in de maand oktober) opzeggen. Ga hiervoor naar “Mijn ORF”.

LET OP:

Bij beëindiging van uw lidmaatschap wordt geen restitutie van contributie verleend.

Ja, als u tot uw prepensioen bij Vopak heeft gewerkt, kunt u tot aan de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd deelnemer blijven.

U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen via het inlogdeel op deze site. Ga hiervoor naar “Mijn ORF

De Stichting ORF is een onafhankelijke Stichting. We gebruiken de naam Vopak omdat de Stichting in het leven is geroepen voor (oud) werknemers van Vopak. De Stichting ORF staat echter los van Vopak. Daarom moet u zelf uw lidmaatschap opzeggen. Ga hiervoor naar “Mijn ORF”.

Voor de behandeling van uw declaratie geldt een behandelingstermijn van minimaal 6 weken.

De Stichting ORF is niet telefonisch benaderbaar. U kunt contact opnemen met het bestuur via e-mail: of gebruik het contactformulier.

Ja, dat is mogelijk. Er kunnen max. 10 bijlages toegevoegd worden, waarbij elke bijlage een aparte declaratie kan zijn.

Load More

Stichting ORF