Stichting ORF

De Stichting Onderling Risico Fonds (ORF) is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van Vopak Nederland. Daar waar de zorgverzekeraar in geval van ziekte of een ongeval de kosten niet volledig vergoed, geeft het ORF een financieel steuntje in de rug.